Kto płaci podatek PCC od ustanowienia hipoteki?

2 Min Read

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków nakładanych na pewne czynności prawne, w tym ustanowienie hipoteki. Kto więc jest odpowiedzialny za zapłacenie tego podatku? Czy od kredytu hipotecznego również trzeba płacić podatek PCC? W tym artykule omówimy te kwestie.

Podatek PCC od Ustanowienia Hipoteki

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) odnosi się do wielu czynności prawnych, w tym także ustanowienia hipoteki. W Polsce opłata ta wynosi zazwyczaj 2% wartości hipoteki. Podatek ten płaci zazwyczaj osoba, która korzysta z hipoteki, czyli osoba zaciągająca kredyt hipoteczny.

Czy od Kredytu Hipotecznego Płaci Się Podatek?

W przypadku kredytów hipotecznych, podatek PCC jest związany z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie dla banku udzielającego kredyt. Stawka podatku PCC zależy od rodzaju wierzytelności hipotecznych oraz wartości zabezpieczenia. Osoba, która zaciąga kredyt hipoteczny i ustanawia hipotekę, zobowiązana jest do zapłacenia tego podatku.

Stawka Podatku PCC od Hipoteki

Stawka podatku PCC zależy od rodzaju zabezpieczenia hipotecznego oraz wartości wierzytelności. W przypadku kredytów hipotecznych, stawka podatku wynosi zazwyczaj 2% wartości hipoteki. Jest to koszt, który ponosi osoba zaciągająca kredyt i ustanawiająca hipotekę na swojej nieruchomości.

Kto Płaci Podatek PCC od Ustanowienia Hipoteki?

Ostateczny obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na osobie, która korzysta z hipoteki, czyli zazwyczaj na osobie zaciągającej kredyt hipoteczny. Bank, jako instytucja udzielająca kredytu, może pomóc w procedurze ustanowienia hipoteki, ale to kredytobiorca ponosi koszty związane z podatkiem PCC.

Podsumowanie

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od ustanowienia hipoteki jest powszechnie stosowanym podatkiem w przypadku zaciągania kredytów hipotecznych. Osoba zaciągająca kredyt hipoteczny i ustanawiająca hipotekę na swojej nieruchomości zobowiązana jest do zapłacenia tego podatku. Stawka podatku zależy od wartości hipoteki oraz rodzaju zabezpieczenia. W razie wątpliwości co do procedur i stawek podatkowych, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Share This Article