Jak odwołać się od mandatu APCOA?

3 Min Read

Otrzymanie mandatu parkingowego może być stresującym doświadczeniem, ale istnieją sposoby, aby zająć się tą sprawą, w tym procedura odwoławcza. Jeśli otrzymałeś mandat od APCOA Parking Polska z o.o. i uważasz, że został on wystawiony niesłusznie, możesz podjąć kroki w celu odwołania się od tej decyzji. W tym artykule omówimy, jak złożyć odwołanie od mandatu APCOA, w tym drogę pisemną.

Procedura Odwoławcza: Jak Odwołać Się od Mandatu APCOA?

Jeśli chcesz złożyć odwołanie od mandatu parkingowego wystawionego przez APCOA, oto kroki, które możesz podjąć:

  1. Przygotuj Swoje Działania: Przed przystąpieniem do pisania odwołania, upewnij się, że masz wszystkie potrzebne informacje i dowody, które mogą potwierdzić Twoją obronę. Mogą to być np. paragony, bilety parkingowe, zdjęcia, które pokazują, że byłeś w posiadaniu ważnego biletu parkingowego lub że parkowałeś zgodnie z przepisami.
  2. Napisz Pisemne Odwołanie: Przygotuj pisemne odwołanie, w którym dokładnie opisz swoją sytuację i dlaczego uważasz, że mandat został wystawiony niesłusznie. Wymień wszystkie dostępne dowody i informacje, które mogą pomóc w zrozumieniu Twojej obrony. Podaj również swoje dane kontaktowe i numer mandatu.
  3. Dostarcz Odwołanie do APCOA: Istnieją różne sposoby dostarczenia odwołania do APCOA. Możesz złożyć je osobiście w siedzibie APCOA, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, lub też przekazać posłańcowi na adres: APCOA Parking Polska APCOA z o.o. z siedzibą w [wstaw adres].
  4. Potwierdzenie Otrzymania Odwołania: Po wysłaniu odwołania zaleca się potwierdzenie otrzymania przez APCOA. Możesz to zrobić poprzez wykorzystanie opcji nadania listu poleconego lub kurierskiego, dzięki czemu będziesz miał potwierdzenie odbioru.
  5. Oczekiwanie na Odpowiedź: Po złożeniu odwołania będziesz musiał poczekać na odpowiedź APCOA. Proces ten może potrwać pewien czas, więc musisz być cierpliwy.

Podsumowanie

Odwołanie się od mandatu parkingowego wystawionego przez APCOA wymaga starannego przygotowania i złożenia pisemnego odwołania, w którym przedstawisz swoje argumenty i dowody. Pamiętaj, aby dostarczyć odwołanie w sposób wskazany przez APCOA i potwierdzić jego otrzymanie. Po złożeniu odwołania pozostaje Ci cierpliwe oczekiwanie na odpowiedź od firmy. W razie wątpliwości lub pytań zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z APCOA, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu odwoławczego.

Share This Article