W jakiej odległości od granicy można postawić garaż?

Jak blisko domu można postawić garaż?

Minimalne odległości od granicy działki Odległość garażu wolno stojącego, podobnie jak domu jednorodzinnego, musi wynosić minimum 3 metry, jeżeli ściana skierowana ku granicy nie posiada otworów okiennych i drzwiowych. Garaż zwrócony ku granicy działki ścianą z oknem czy drzwiami, nie może stać bliżej niż 4 metry.

Gdzie można postawić garaż blaszany?

Interpretując powyższy przepis stwierdzić można iż na każdej działce o powierzchni 500 m2, można bez pozwolenia postawić obiekt gospodarczy (np. garaż blaszany) o powierzchni do 25m2. W urzędzie należy zgłosić jedynie sam fakt postawienia takiego obiektu i ewentualnie wypełnić odpowiedni formularz.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: