ubezpieczenie zdrowotne zus kiedy płacimy

Kiedy płaci się składkę zdrowotną?

Pierwszy raz w nowym terminie. W lutym 2022 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS społeczne i zdrowotne w nowym terminie. Termin do 10. dnia miesiąca przestał już bowiem obowiązywać.

Kiedy płacimy ZUS w 2022?

zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca.

Kiedy odprowadza się składki do ZUS?

Terminy opłacania składek ZUS od 2022 roku do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych; do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in.

Jak płacić składkę zdrowotną w 2022?

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli składka zdrowotna równa jest kwocie 270,90 zł (3010 zł × 9%). Tak wyliczoną składkę uiszcza się, począwszy od stycznia 2022 roku.

Co jeśli zapłacę ZUS po terminie?

Jeśli nie opłacisz składek w terminie, na Twoim koncie powstaną zaległości. Od zaległości tych naliczymy Ci odsetki. Odsetki za zwłokę finansujesz w całości z własnych środków.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: