Ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Do kiedy?

2 Min Read

Terminy płatności składek zdrowotnych i ZUS w 2022 roku

W roku 2022, zmiany w terminach opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wpłynęły na harmonogram płatności i obowiązków przedsiębiorców. Dowiedzmy się więcej na temat terminów płatności składek zdrowotnych i ZUS oraz konsekwencji opłacania składek po terminie.

Kiedy płacić składkę zdrowotną w 2022 roku?

Według wyjaśnień Prezesa ZUS, pierwsza składka zdrowotna, wyliczana na nowych zasadach Polskiego Ładu, dotyczy stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy opłacą ją dopiero w lutym, co oznacza, że pierwsza składka zdrowotna ustalana w świetle nowych zasad, będzie opłacana do dnia 20 lutego 2022 roku.

Terminy opłacania składek ZUS w 2022 roku

Terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS również uległy zmianie. Nowe terminy to 5., 15. i 20. dzień miesiąca, co wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do nowych regulacji.

Nowy termin płatności składek zdrowotnych ZUS

W lutym 2022 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS społeczne i zdrowotne w nowym terminie. Termin do 10. dnia miesiąca przestał obowiązywać, co oznacza konieczność ścisłego przestrzegania nowych terminów płatności.

Skutki opłacania składek po terminie

Opóźnienie w opłaceniu składek ZUS może skutkować powstaniem zaległości na koncie przedsiębiorcy, a co za tym idzie, naliczeniem odsetek za zwłokę. Odsetki te są finansowane w całości z własnych środków przedsiębiorcy, co może mieć istotne konsekwencje finansowe.

Podsumowanie

Nowe regulacje dotyczące terminów płatności składek zdrowotnych i ZUS w roku 2022 wymagają od przedsiębiorców dokładnego zaplanowania i monitorowania swoich zobowiązań. Ścisłe przestrzeganie nowych terminów płatności jest kluczowe, aby uniknąć powstania zaległości i naliczenia odsetek za zwłokę.

Share This Article