ubezpieczenie zdrowotne to to samo co chorobowe

Czy ubezpieczenie zdrowotne to to samo co chorobowe?

Składka chorobowa a zdrowotna to dwa różne zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie natomiast ubezpieczenie chorobowe to zapewnienie pieniędzy na czas tego leczenia.

Na czym polega ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych. Nie obejmuje wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich – te są finansowane z ubezpieczenia chorobowego.

Jak sprawdzić czy mam ubezpieczenie chorobowe?

Każda osoba ma prawo pójść do lekarza lub pielęgniarki w przychodni, która ma podpisaną umowę z NFZ, i podać swój nr PESEL w celu uzyskania informacji o ubezpieczeniu. Jeżeli dana osoba wyświetli się w systemie eWUŚ na zielono, oznacza to, że jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czy od zasiłku chorobowego odprowadza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

Warto pamiętać, że od zasiłku chorobowego nie opłaca się składek społecznych i zdrowotnej, natomiast od wynagrodzenia chorobowego reguluje się składkę zdrowotną.

Jak można mieć ubezpieczenie zdrowotne nie pracując?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ Aby zdobyć ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, gdy nie jesteś zatrudniony, nie pracujesz i nie ubezpiecza Cię inny członek rodziny, wystarczy, że złożysz wniosek w odpowiedniej placówce NFZ.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: