ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów jak długo

Jak długo ważne jest ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów?

To samo dotyczy osób, które zostały skreślone z listy uczniów lub studentów. Jednak ubezpieczenie zdrowotne po ukończonych studiach nie upływa z dnia na dzień, ale po 4 miesiącach (art. 67 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kiedy absolwent traci ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta jest ważne przez 4 miesiące od zakończenia nauki. Nie ma tu znaczenia fakt wyrejestrowania przez uczelnię, ponieważ jedna z zasad systemu ochrony zdrowia mówi, że prawo do świadczeń wygasa później niż samo ubezpieczenie zdrowotne absolwenta.

Ile miesięcy po zakończeniu nauki student ma prawo do korzystania ze świadczeń?

Po ukończeniu nauki studenci mają jeszcze prawo do świadczeń przez 4 miesiące. Studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia a kontynuują naukę są objęci ubezpieczeniem jako członkowie rodziny.

Ile ubezpieczenie po studiach?

Jeśli skończyłeś studia lub zostałeś skreślony z listy studentów powinieneś zostać bezzwłocznie wyrejestrowany z ubezpieczenia. Zachowujesz jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące.

Co z ubezpieczeniem po rzuceniu studiów?

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu studiów wygasa w terminie 4 miesięcy od dnia utraty statusu studenta. Jednakowy termin występuje również w przypadku skreślenia z listy studentów czy rezygnacji z dalszej nauki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: