ubezpieczenie wypadkowe zus co obejmuje

Co daje ubezpieczenie wypadkowe w ZUS?

Podleganie pod ubezpieczenie wypadkowe gwarantuje świadczenia z ZUS w sytuacji nieszczęśliwych wypadków, czyli zdarzeń, które miały miejsce bez woli człowieka, a ich bezpośrednią konsekwencją może być uszczerbek na zdrowiu.

Ile wynosi wypadkowe ZUS?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

Kiedy nie przysługuje prawo do świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego?

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują gdy wyłączną przyczyną wypadków było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślenie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Jak ZUS wypłaca chorobowe wypadkowe?

Pracownikowi, który miał wypadek przy pracy, należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Wówczas wypłacany on jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zamiast 80%. Często zdarza się, że wypadek przy pracy zostaje stwierdzony po wypłaceniu pracownikowi wynagrodzenia.

Ile trzeba być na zwolnieniu aby dostać odszkodowanie z ZUS?

O długotrwałym uszczerbku na zdrowiu mówimy w sytuacji, w której upośledzenie czynności organizmu trwa ponad 6 miesięcy, przy czym może ulec poprawie. Odszkodowanie należy się również w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: