ubezpieczenie wypadkowe kto podlega

Kto nie podlega pod ubezpieczenie wypadkowe?

Nie wszyscy jednak podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. Będą to np. osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych czy osoby pobierające zasiłek macierzyński.

Kto płaci za ubezpieczenie wypadkowe?

Kto musi zapłacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe? Obowiązek zapłacenia ubezpieczenia wypadkowego ciąży wyłącznie na pracodawcy. Oznacza to więc, że – w przeciwieństwie do innych składek – nie płaci za to sam pracownik.

Czy ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe?

Jak określa art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które daje prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jakie wypadkowe od kwietnia 2022?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: