ubezpieczenie wypadkowe co to

Co to jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe uprawnia pracownika do uzyskania świadczeń socjalnych w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub rozpoznanej choroby zawodowej. Do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszani są pracownicy posiadający ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Co gwarantuje ubezpieczenie wypadkowe?

Dzięki ubezpieczeniu wypadkowemu w razie stałej lub tymczasowej niezdolności do pracy można skorzystać z różnych świadczeń: zasiłku chorobowego, zasiłku rehabilitacyjnego, renty, dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku wyrównawczego, renty szkoleniowej, jednorazowego odszkodowania, renty rodzinnej czy dodatku do renty …

Kto płaci za ubezpieczenie wypadkowe?

Kto musi zapłacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe? Obowiązek zapłacenia ubezpieczenia wypadkowego ciąży wyłącznie na pracodawcy. Oznacza to więc, że – w przeciwieństwie do innych składek – nie płaci za to sam pracownik.

Kiedy jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które daje prawo do świadczeń w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ile wynosi wypadkowe ZUS?

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: