ubezpieczenie społeczne na jakie konto

Na jakie konto wpłacać składki ZUS?

Gdzie wpłacać składki ZUS. Składki za siebie i wszystkich ubezpieczonych płacisz jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). NRS zawiera numer ZUS – 60000002026 oraz twój identyfikator NIP.

Jaki tytuł przelewu do ZUS?

Wtedy wystarczy, że na druku w polu nazwa odbiorcy, wpiszemy “Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Następnie wpisujemy nr rachunku ZUS, kwotę, nr rachunku właściciela (gdy dokonujemy polecenia przelewu), nazwę zleceniodawcy, czyli imię i nazwisko, tytułem np. Składki za czerwiec 2019, a na koniec datę wykonania opłaty.

Na co idą składki na ubezpieczenie społeczne?

Przeznacza się ją m. in. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, walkę z bezrobociem, oraz ubezpieczenie pracowników od wypadku, choroby i bankructwa pracodawcy.

Jakie to są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia:emerytalne,rentowe,wypadkowe,chorobowe.

Czy można zapłacić składki ZUS z innego rachunku bankowego?

Przepisy pozwalają na zapłatę składek z dowolnego konta należącego do podatnika. Przedsiębiorcy mogą więc wykorzystywać wszystkie rachunki bankowe będące w ich posiadaniu do opłacania składek. Tym samym zapłata z konta prywatnego również powoduje wygaśnięcie zaległości wobec ZUS-u. Przepis art.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: