ubezpieczenie społeczne kto podlega

Kogo obejmuje ubezpieczenie społeczne?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób np.

Kto nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne?

Przedsiębiorca nie musi płacić za siebie składki zdrowotnej, jeśli: jest emerytem bądź rencistą, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, opłacającym podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne?

Osoba mająca obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i inne za osoby ubezpieczone, np. pracodawca, zleceniodawca.

Co nie jest ubezpieczeniem społecznym?

– obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: