ubezpieczenie społeczne do kiedy płatne

Do Którego dnia miesiąca trzeba zapłacić ZUS 2022?

zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca.

Jakie są terminy opłacania składek ZUS?

Od nowego roku zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca.

Ile czasu ma pracodawca na opłacenie składek ZUS?

Przedsiębiorca zatrudnia pracowników, w związku z czym ma obowiązek opłacania składek do 20. dnia każdego miesiąca. W 2022 roku 20 lutego wypada w niedzielę. Tym samym płatnik ma obowiązek opłacić składki i przekazać deklaracje do ZUS-u najpóźniej do poniedziałku 21 lutego włącznie.

Do którego ZUS pracodawca odprowadza składki?

Jako płatnik składek przesyłasz w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA) oraz opłacasz składki za dany miesiąc: do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, do 15.

Kiedy płacimy ZUS za luty?

Oznacza to, że przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS w wydłużonym terminie w miesiącu lutym (składki za styczeń 2022). Ze względu jednak na to, że 20 luty przypada w niedzielę – ostateczny termin zapłaty składek za styczeń 2022, będzie mijał dopiero w poniedziałek 21 lutego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: