ubezpieczenie społeczne co zawiera

Co składa się na ubezpieczenie społeczne?

ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Czego nie obejmuje ubezpieczenie społeczne?

– obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Na co idą składki na ubezpieczenie społeczne?

Przeznacza się ją m. in. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, walkę z bezrobociem, oraz ubezpieczenie pracowników od wypadku, choroby i bankructwa pracodawcy.

Jaki jest podstawowy podzial ubezpieczeń społecznych?

Podsumowanie ubezpieczeń społecznych W Polsce można wyróżnić cztery rodzaje ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Istnieje również ubezpieczenie zdrowotne regulowane przez Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na każde z wymienionych ubezpieczeń opłacana jest osobna składka ubezpieczeniowa.

Czym się różni ubezpieczenie społeczne od ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych. Zapewnia ono prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej – zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: