ubezpieczenie samochodu kto może ubezpieczyć

Czy można ubezpieczyć samochód na inną osobę niż właściciel?

Ubezpieczenie OC dla pojazdu może wykupić nie tylko właściciel czy współwłaściciel, ale również stały użytkownik auta, jeśli zostanie do tego upoważniony. Poza tym umowa ubezpieczenia może być zawarta ze spadkobiercą właściciela samochodu i z leasingobiorcą.

Kto może ubezpieczyć samochód?

1 Kodeksu cywilnego, którego treść brzmi następująco: „Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.”

Kogo można dopisać do ubezpieczenia samochodu?

Tak, może to zrobić każdy ze współwłaścicieli, nawet jeśli nie został jeszcze wpisany do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Gdyby doszło do takiej sytuacji, nowy współwłaściciel samochodu będzie jednak musiał udowodnić swoje prawo do niego.

Kto jest ubezpieczycielem pojazdu?

Może być nim ten, kto użytkuje dany pojazd. Nie musi nim być wcale właściciel wymieniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Czy można ubezpieczyć kogoś bez jego wiedzy?

Tak. Zgodnie z art. 808 §1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej w umowie zawartej w cudzym interesie może być również zdrowie i życie osoby trzeciej.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: