Ubezpieczenie samochodu co potrzebne

Czy do ubezpieczenia samochodu potrzebny jest numer PESEL?

Do wyliczenia składki ubezpieczeniowej i zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu potrzebne będą podstawowe dane właściciela pojazdu, takie jak numer PESEL czy data urodzenia

Czy muszę mieć przy sobie ubezpieczenie samochodu i dowód rejestracyjny?

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC to efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MAC) i obwieszczenia podpisanego przez Ministra Cyfryzacji. – Zmiany te były wyczekiwane przez wielu kierowców.

Czy można ubezpieczyć pojazd na kogoś innego niż na siebie?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC może być zawarte nie tylko przez właściciela lub współwłaściciela pojazdu, ale również przez stałego użytkownika pojazdu, jeśli posiada on do tego stosowne uprawnienia.

Czy konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentów?

Najpierw, od 1 października 2018 r., zniesiono konieczność okazywania podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego w naturze oraz papierowego dokumentu potwierdzającego ważność polisy OC. Następnie, od 5 grudnia 2020 r., nie jest już konieczne wożenie w samochodzie tradycyjnego prawa jazdy.

Czy policja sprawdza polisę OC?

Ubezpieczenie OC chroni interesy zarówno sprawcy wypadku, jak i poszkodowanego. Podczas kontroli drogowej policja może sprawdzić, czy kierowca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: