Ubezpieczenie pzu pobyt w szpitalu?

Jak uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Podstawowe świadczenie za pobyt w szpitalu otrzymasz z ZUS. Jeśli posiadasz polisę rozszerzoną o pobytu w szpitalu i operację – zgłoś się do swojego ubezpieczyciela. Zgłoszenie o odszkodowanie za pobyt w szpitalu należy złożyć po zakończeniu hospitalizacji. Kwota odszkodowania jest uzależniona od polisy jaką posiadasz.

Za jakie zabiegi odszkodowanie z PZU?

50% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej II klasy, ​30% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej III klasy, 10% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej IV klasy, 5% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej V klasy.

Czy w szpitalu trzeba być 3 dni?

Pacjenci muszą spędzić w szpitalu przynajmniej trzy dni, żeby NFZ zapłacił placówce za hospitalizację. Specjaliści wskazują, że trzy dni to często niepotrzebnie zbyt długi pobyt.

Ile jest czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Zgłoszenie o odszkodowanie za pobyt w szpitalu należy złożyć po zakończeniu hospitalizacji. Kwota odszkodowania jest uzależniona od polisy jaką posiadasz. Odszkodowania nie otrzymasz, jeśli do wypadku dojdzie pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Czy PZU placi za operacje?

Wypłacimy świadczenie, jeśli poddasz się którejś z operacji chirurgicznych wskazanych w Wykazie Operacji Chirurgicznych. Wypłatę z ubezpieczenia możesz przeznaczyć np. na rekompensatę części lub całości wydatków poniesionych w związku z operacją lub opłacenie badań kontrolnych.

Czy należy się odszkodowanie za zabieg?

Odszkodowanie za operację otrzymasz wtedy, kiedy zabieg, który przeprowadzono w szpitalu został wskazany w treści ubezpieczenia. Najczęściej jest on umieszczony w sekcji poważne zachorowanie lub operacja medyczna. Przy czym warto zwrócić uwagę, że ubezpieczyciele przedstawiają własne definicje zabiegów medycznych.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: