ubezpieczenie po szkole średniej do kiedy

Czy po ukończeniu szkoły jestem ubezpieczony?

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób po 18. roku życia wygasa zaraz po ukończeniu szkoły średniej lub studiów (dzień obrony pracy dyplomowej). To samo dotyczy osób, które zostały skreślone z listy uczniów lub studentów.

Co z ubezpieczeniem gdy dziecka kończy 18 lat?

* Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek Twojej rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy Tobie, dopóki nie skończy 26 lat.

Ile trwa ubezpieczenie w szkole?

Obejmuje zarówno zdarzenia, które wydarzyły się podczas pobytu w placówce oświatowej, jak i na zewnątrz. Tego typu ubezpieczenie szkolne z reguły trwa 12 miesięcy, dzięki czemu Twoja pociecha zyskuje zabezpieczenie podczas roku szkolnego i wakacji.

Kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny?

Kiedy wygasa prawo do świadczeń Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 30 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy dziecko traci ubezpieczenie zdrowotne?

Pełnoletnie dziecko, które nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi z tym orzeczeniem, po zakończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej powinno więc zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: