ubezpieczenie pieca co

Co podlega pod ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu jest polisą, która obejmuje nieruchomość, jej elementy konstrukcyjne i elementy stałe (m.in. drzwi i okna), ogrodzenie, instalacje, garaż. Możesz również rozszerzyć zakres ochrony na wyposażenie domu.

Przed czym chroni umowa ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC w istocie chroni zarówno poszkodowanego jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność.

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczyć można przedmioty materialne, a więc przedmioty produkowane, półprodukty, surowce oraz inne materiały znajdujące się w przedsiębiorstwie. Można je ubezpieczyć od wielu ryzyk, a więc szkód spowodowanych przez kataklizmy, od kradzieży, czy zniszczenia przy produkcji.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w PZU?

Wypłacimy odszkodowanie za zniszczenie budynku, uszkodzenie wyposażenia lub kradzież po włamaniu. Zorganizujemy i opłacimy pomoc w nagłych wypadkach, np. usługę hydraulika, elektryka.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: