ubezpieczenie ocs co to jest

Co obejmuje ubezpieczenie OCP?

Zgodnie z przepisami, standardowo ubezpieczenie OCP chroni przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub pożarem ładunku, a także opóźnieniem dostawy towarów. Polisa zapewnia ochronę zarówno przewoźnikowi, jak i jego klientom.

Ile kosztuje OC spedytora?

Średnio ubezpieczenie OC spedytora kosztuje ok. 10 000 zł rocznie.

Co stanowi przedmiot ubezpieczenia OC spedytora?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych OWU i w polisie.

Jakie są różnice między ubezpieczeniami przewozów krajowych a międzynarodowych?

OCS jest ubezpieczeniem dedykowanym spedytorom, czyli firmom organizującym przewozy ładunków na zlecenie swoich klientów. OCS to po prostu Odpowiedzialność Cywilna Spedytora. Chodzi tutaj o odpowiedzialność spedytora wobec jego kontrahenta, ale również wobec osób/podmiotów trzecich.

Ile kosztuje ubezpieczenie ładunku?

Ubezpieczenie OCP kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych. OCP jest dobrowolne, jednak klienci przewoźników wymagają posiadania polisy podczas zawierania umów przewozowych. OCP może mieć różny zakres terytorialny – krajowy i międzynarodowy.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: