ubezpieczenie ocp co to

Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, jednak warto je posiadać, gdyż często jest wymogiem stawianym przez klientów firm przewozowych. Korzyści! Polisa gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy).

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

OCP w ruchu krajowym może kosztować od kilkuset złotych rocznie. W przypadku sumy gwarancyjnej wynoszącej kilkaset tysięcy euro może to być już kwota rzędu kilku tysięcy złotych.

Ile kosztuje OCP do 3 5t?

Ile zatem kosztuje OCP do 3,5t w takim przypadku? To koszt od 1000 do 1500 złotych, bez żadnych dodatkowych klauzul (tzw. pakiet podstawowy). Oczywiście wiele zależy tu od tego, gdzie wykupimy ubezpieczenie.

Od czego zależy wysokość składki OCP?

suma gwarancyjna – to klient określa wysokość sumy gwarancyjnej, a zasada jest prosta: im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa składka tytułem ubezpieczenia OCP.

Ile kosztuje ubezpieczenie ładunku?

Ubezpieczenie OCP kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych. OCP jest dobrowolne, jednak klienci przewoźników wymagają posiadania polisy podczas zawierania umów przewozowych. OCP może mieć różny zakres terytorialny – krajowy i międzynarodowy.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: