ubezpieczenie oc jak wypowiedzieć

Jak zgłosić rezygnację z ubezpieczenia OC?

Dokument wypowiedzenia polisy OC powinien zostać złożony pisemnie w towarzystwie ubezpieczeniowym lub u agenta ubezpieczeniowego. Możesz również przesłać wypowiedzenie do towarzystwa ubezpieczeniowego mailem, za pośrednictwem strony internetowej lub przewoźnika (pocztą tradycyjną czy też kurierem).

Ile wcześniej trzeba wypowiedzieć umowę OC?

KIEDY ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE OC? Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem ochrony. Lepiej o tym nie zapominać!

Jak napisać rezygnację z umowy ubezpieczenia auta?

Rezygnacja z ubezpieczenia powinna zostać złożona na piśmie. Stosowne oświadczenie należy złożyć w biurze ubezpieczyciela lub wysłać pocztą, e-mailem czy faksem. Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia powinien zawierać wszystkie niezbędne dane do identyfikacji klienta i polisy, której wniosek dotyczy.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia samochodu?

Zawsze, gdy zawierasz umowę na odległość (online oraz telefonicznie) możesz odstąpić od niej przed upływem 30 dni. Tak również jest w przypadku zakupu ubezpieczenia zawartego na odległość. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w ciągu tych 30 dni nastąpi szkoda. Wiesz już, kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia OC.

Czy można wypowiedzieć OC przez telefon?

W ciągu 30 dni od zawarcia umowy polisy na odległość (online, telefonicznie) można bez konsekwencji w niej zrezygnować.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: