ubezpieczenie oc co znaczy

Czym się różni ubezpieczenie OC od AC?

Ubezpieczenie OC pokrywa szkody osoby przez nas poszkodowanej, z kolei odszkodowanie z tytułu AC likwiduje szkody własne. Zakres ubezpieczenia OC jest identyczny bez względu na zakład ubezpieczeń, zaś w przypadku polisy AC panuje pełna dowolność, dlatego oferta każdej firmy może być zupełnie inna.

Czego nie pokrywa OC?

Czego nie obejmuje ochrona OC?uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzone przez kierującego właścicielowi pojazdu,szkody wyrządzone pojazdem w innym pojeździe, gdzie oba należą do tej samej osoby,utrata drogocennych rzeczy – biżuterii, dokumentów, gotówki, papierów wartościowych itd.,

Co obejmuje obowiązkowe OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu – w wyniku kolizji, potrącenia czy wypadku drogowego.

Kto ma obowiązek OC?

Do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC zobowiązani są wszyscy bez wyjątku posiadacze pojazdów samochodowych, motorowerów i motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, pojazdów wolnobieżnych (z wyłączeniem tych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego).

Co ile się płaci OC?

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW i assistance) kupuje się na okres 12 miesięcy, a składkę płaci się jednorazowo przy zakupie polisy (z góry na cały rok). Jednocześnie od tej zasady jest kilka wyjątków. Kupując ubezpieczenie na 12 miesięcy, możesz rozłożyć płatność składki na raty.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: