ubezpieczenie oc co zawiera

Co chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Z reguły umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy.

Czego nie pokrywa OC?

Czego nie obejmuje ochrona OC?uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzone przez kierującego właścicielowi pojazdu,szkody wyrządzone pojazdem w innym pojeździe, gdzie oba należą do tej samej osoby,utrata drogocennych rzeczy – biżuterii, dokumentów, gotówki, papierów wartościowych itd.,

Jakie szkody pokrywa ubezpieczenie OC?

Jakie szkody pokrywa OC? Zakres ubezpieczenia OC jest szeroki. Zakład ubezpieczeń może pokryć koszt lekarstw, rehabilitacji i leczenia poszkodowanego, a także wypłacić odszkodowanie za utracone dochody, zlikwidować szkody w pojeździe, zapewnić auto zastępcze i nie tylko.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego.

Czy OC chroni sprawcę?

Ubezpieczenie OC w istocie chroni zarówno poszkodowanego jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: