ubezpieczenie kabotażowe co to jest

Na jaką kwotę powinny być ubezpieczone transporty Kabotażowe powyżej 3 5t dmc na terenie DE?

Zgodnie z § 431 ust. 1, przewoźnik ponosi odpowiedzialność do wysokości 8,33 SDR za każdy kilogram wagi brutto przesyłki. HGB w § 449 ust. 2 dopuszcza jednak umowne określanie tego limitu w wysokości od 2,00 do 40,00 SDR za każdy kilogram wagi brutto przesyłki.

Ile kosztuje OCP do 3 5t?

Ile zatem kosztuje OCP do 3,5t w takim przypadku? To koszt od 1000 do 1500 złotych, bez żadnych dodatkowych klauzul (tzw. pakiet podstawowy). Oczywiście wiele zależy tu od tego, gdzie wykupimy ubezpieczenie.

Jak liczony jest kabotaż?

Za dzień uznawany jest okres od godziny 00:00 do 24:00, tj. dzień kalendarzowy, liczony od początku kolejnego dnia kalendarzowego po dniu, w którym nastąpił ostatni rozładunek w przewozie kabotażowym.

Jak długo może trwać kabotaż?

można wykonać maksymalnie trzy przewozy kabotażowe w ciągu siedmiu dni kalendarzowych.

Czy OCP obejmuje kradzież?

Zgodnie z przepisami, standardowo ubezpieczenie OCP chroni przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub pożarem ładunku, a także opóźnieniem dostawy towarów. Polisa zapewnia ochronę zarówno przewoźnikowi, jak i jego klientom.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: