ubezpieczenie emerytalne kto płaci

Czy pracodawca płaci składki emerytalne?

Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz płacić za nich składki na: ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego?

Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo podlegają pracownicy. Z jednym wyłączeniem, nie podlegają prokuratorzy. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy.

Kto płaci ZUS pracodawca czy pracownik?

Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy za zatrudnione (ubezpieczone) osoby.

Kiedy nie płaci się składki emerytalnej?

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia w 2022 roku wynosi 177 660 zł.

Co opłaca pracodawca przy umowie o pracę?

Emerytalna: 9,76% Rentowa: 6,50% Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% (stopa procentowa jest różna – zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej). FP i FS (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy): 2,45%

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: