ubezpieczenie emerytalne i rentowe kto podlega

Kogo dotyczy ubezpieczenie emerytalne?

Ubezpieczenie emerytalne jest to jedno z ubezpieczeń społecznych, które zapewnia osobie opłacającej składkę, dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Kto nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym?

– osobami rezygnującymi z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (na podstawie przepisów o pomocy społecznej).

Kto płaci składki na ubezpieczenie emerytalne?

Wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek. Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach Ty i Twój płatnik składek (po 9,76 proc. podstawy wymiaru składek).

Czy skladki emerytalne i rentowe są obowiazkowe?

Obowiązek ubezpieczeń zależy od sytuacji zawodowej lub społecznej osoby, dla której jesteś płatnikiem składek. Ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe są obowiązkowe dla osoby, która [1]:

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu?

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób np.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: