ubezpieczenie emerytalne co to

Czy trzeba płacić ubezpieczenie emerytalne?

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru składki. Konkretna kwota, jaka jest opłacana do ZUS zależy od wysokości podstawy ubezpieczenia, od której liczy się składkę emerytalną.

Kogo dotyczy ubezpieczenie emerytalne?

Ubezpieczenie emerytalne jest to jedno z ubezpieczeń społecznych, które zapewnia osobie opłacającej składkę, dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Do czego uprawnia ubezpieczenie emerytalne?

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapewnia ubezpieczonemu lub członkom jego rodziny prawo do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do najważniejszych świadczeń zaliczymy przede wszystkim emeryturę oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie emerytalne?

Ile do ZUS płaci pracodawca, a ile pracownik – przykład rozliczeniaRodzaj składkiFinansowana przez pracownikaRazemEmerytalna9,76%19,52%Rentowa1,50%8%Zdrowotna9%9%Chorobowa2,45%2,45%

Czy dostanę emeryturę po 20 latach pracy?

Kto może otrzymać taką emeryturę? Trzeba osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz osiągnąć odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: