Świadczenie rehabilitacyjne a ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny?

Czy na świadczeniu rehabilitacyjnym jest się ubezpieczonym?

wAŻNE Po przyznaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego osoba prowadząca działalność gospodarczą nie będzie zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie pobierania tego świad- czenia.

Kogo można podpiąć pod ubezpieczenie zdrowotne?

Możesz zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność, bezrobotny).

Czy od świadczenia rehabilitacyjnego odprowadzane są składki emerytalne?

zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po ustaniu stosunku pracy nie podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury. Przedstawione zagadnienie prawne w ocenie Sądy Apelacyjnego wynika z konieczności wykładni art. 15 ust.

Kto może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny?

Zgłaszasz członka rodziny: u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy – jeśli pracujesz. w ZUS na formularzu ZUS ZCNA – jeśli masz własną firmę w urzędzie pracy – jeśli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym.

Ile trwa ubezpieczenie po swiadczeniu rehabilitacyjnym?

Z reguły świadczenie to przyznawane jest na okres kilku miesięcy (np. 3 lub – jak w przypadku opisanym w pytaniu – 6 miesięcy) z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o pozostały do wykorzystania okres.

Kiedy można zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonujesz w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie. Członków rodziny zatrudnianych przez Ciebie ubezpieczonych zgłoś natomiast w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował Ciebie o konieczności jego zgłoszenia.

Czy na świadczenia rehabilitacyjnego płaci się składkę zdrowotną?

Sam fakt pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie wpływa na podleganie ubezpieczeniu z tytułu działalności gospodarczej. Takie stanowisko zostało już potwierdzone przez praktyków i doktrynę. Nie ma żadnego przepisu, który zwalniałby osoby pobierające zasiłek rehabilitacyjny z opłacania składek zdrowotnych.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne w 2023 roku?

Świadczenie rehabilitacyjne — ile wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostałe miesiące.

Ile dni wstecz można zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Ustawowy termin na rejestrację dziecka czy małżonka jako członka rodziny podlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu to siedem dni.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: