skad wziac dokument potwierdzajacy ubezpieczenie

Jak wydrukowac potwierdzenie ubezpieczenia?

zalogować się do swojego konta na PUE ZUS. przejść do zakładki Ubezpieczony. z bocznego menu wybrać Moje dane – potwierdzenia.

Jak potwierdzic ubezpieczenie?

Jeśli chcesz dostać się do lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz to zrobić, okazując jeden z następujących dokumentów: dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy; legitymację szkolną – jeżeli nie ukończyłeś 18 lat.

Jak uzyskać zaświadczenie o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń?

Jak to zrobić ?Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).W katalogu usług wybierz usługę „Złożenie dokumentu US-7”.Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. … Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Co to jest potwierdzenie ubezpieczenia?

do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Co to jest dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne?

umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA)

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: