pzu ubezpieczenie grupowe ile za pobyt w szpitalu

Ile można dostać z PZU za pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu PZU W PZU wysokość świadczenia wynosi od 15 000 do 100 000 złotych. W wyższych wariantach polisy na wypadek pobytu w szpitalu ubezpieczyciel oferuje kartę apteczną o wartości od 150 do 1000 złotych.

Ile płacą za dzień pobytu w szpitalu?

W przypadku hospitalizacji wynosi on 70% wynagrodzenia. Ale jeśli pobyt w szpitalu nastąpił w skutek wypadku w pracy lub w trakcie drogi do pracy, ZUS ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia.

Ile PZU płaci za zabieg operacyjny?

50% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej II klasy, 30% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej III klasy, 10% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej IV klasy, 5% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej V klasy.

Ile dni w szpitalu żeby dostać odszkodowanie?

Pieniądze z polisy są przyznawane za każdy dzień hospitalizacji, przy czym niektóre umowy przewidują w tym zakresie pewne ograniczenia (wymienione w Ogólnych Warunkach Umowy). Jednym z nich jest okres pobytu w szpitalu – świadczenie może np. przysługiwać w przypadku leczenia, które trwa co najmniej 3 dni.

Ile dni w szpitalu odszkodowanie PZU?

Wypłacimy Ci pieniądze, jeśli trafisz do szpitala na dłużej niż 3 dni lub na oddział intensywnej terapii na dłużej niż 48 godzin.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: