pzu ubezpieczenie grupowe ile za operacje

Ile można dostać z ubezpieczenia za operacje?

Ubezpieczyciel wypłaca od 5% do 100% sumy ubezpieczenia, w zależności od rodzaju zabiegu. Przykładowa polisa na wypadek operacji, np. w PZU gwarantuje wypłatę: 100% sumy ubezpieczenia – jeśli ubezpieczony miał wykonywaną operację I klasy (np.

Czy PZU płaci za operacje chirurgiczne?

Wypłacimy pieniądze, jeśli poddasz się którejś z blisko 600 operacji chirurgicznych. Wypłatę z ubezpieczenia możesz przeznaczyć np. na rekompensatę części lub całości wydatków poniesionych w związku z operacją, opłacenie wizyt u lekarza specjalisty lub badań kontrolnych.

Ile PZU placi za dzień w szpitalu?

PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia, z zastrzeże- niem ust. 2.

Czy PZU płaci za pobyt w szpitalu?

Jeśli spędzisz w szpitalu co najmniej 2 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub co najmniej 4 dni z powodu choroby, wypłacimy Ci pieniądze za każdy dzień hospitalizacji (maksymalnie za 180 dni pobytu w ciągu roku umowy).

Ile płacą za szwy w PZU?

Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: