przewóz osób jakie ubezpieczenie

Jakie ubezpieczenie powinien mieć przewoźnik?

Obligatoryjnym ubezpieczeniem, na które ważną polisę musi posiadać przewoźnik legitymujący się lub starający się o zawodową licencję, jest ubezpieczenie OC zawodowa przewoźnika drogowego.

Czy ubezpieczenie cargo jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe oraz jest ograniczone pewnymi wyłączeniami, podobnie jak OCS i OCP. Jego zakres jest określony w oparciu o Instytutowe Klauzule Ładunkowe w wariantach (A), (B) lub (C) 1.1.2009 w transporcie międzynarodowym, ale mogą być one stosowane również dla transportu krajowego.

Co obejmuje ubezpieczenie OCP?

OCP zabezpiecza przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością ponoszoną przez niego w związku z zawartą umową przewozową. Zatem jeśli w czasie transportu ładunek zostanie utracony albo uszkodzony, to wtedy zakład ubezpieczeń poniesie odpowiedzialność finansową – zlecający otrzyma odszkodowanie.

Jakie są ubezpieczenia transportowe?

Dla firm prowadzących usługi transportowe istnieją trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń: OC Przewoźnika, Ubezpieczenie Cargo oraz Ochrona Ubezpieczeniowa Dla Pracowników.

Co to jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie Cargo obejmuje ochroną szkody takie jak uszkodzenie lub utrata towaru w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym, morskim i lądowym. W przypadku uszkodzenia towaru firma ubezpieczeniowa zapewnia odszkodowanie finansowe. Tego typu świadczenie obejmuje różne ryzyka związane ze środkami transportu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: