powszechne ubezpieczenie zdrowotne od kiedy

Kiedy powszechne ubezpieczenie zdrowotne?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest systemem powszechnym obejmującym większość Polaków. W Polsce zostało wprowadzone zgodnie z uchyloną ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, z dnia 6 lutego 1997 r.

Co to powszechne ubezpieczenie zdrowotne?

System ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu możliwie jak najlepsze zabezpieczenie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym i osobom innym niż ubezpieczeni, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kiedy MOPS może ubezpieczyc zdrowotnie?

Pomoc w formie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wnioskodawca może otrzymać, jeżeli spełnione zostaje kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 701,00 zł, a dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł) oraz kiedy osoba nie ma możliwości …

Kto nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?

dzieci uczęszczające do szkół, studenci – o ile nie mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członkowie rodziny ubezpieczonych rodziców lub dziadków.

Czy każdy bezrobotny ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?

Osoba bezrobotna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie jest objęta ubezpieczeniem z innego tytułu. Status osoby bezrobotnej obowiązuje od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i od tego momentu osoba bezrobotna zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: