podstawowe ubezpieczenie w pracy co obejmuje

Co wchodzi w zakres podstawowego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie podstawowe jest ubezpieczeniem spełniającym minimalne warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC, a jego zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wykonującego doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony …

Jakie są ubezpieczenia w pracy?

Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz płacić za nich składki na:ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe.ubezpieczenie zdrowotne.Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Jakim składkom podlega pracownik?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Składki potrącane są od wysokości wynagrodzenia brutto. Obecnie składki pobierane są na ubezpieczenie emerytalne, rentowe wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne.

Co obejmuje grupowe ubezpieczenie?

Ubezpieczenie grupowe – polisa na życie, w której ten sam zakres ochrony, suma ubezpieczenia i inne elementy produktu polisowego dotyczą przynajmniej kilku osób. Rozwiązanie najczęściej stosowane w zakładach pracy w stosunku do zatrudnionych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: