po co jest ubezpieczenie oc

Co daje nam ubezpieczenie OC?

OC zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim. To szkody związane nie tylko z uszkodzeniem pojazdu, ale również zdrowiem poszkodowanych i zniszczeniami innego mienia. Do obowiązkowego OC należy podejść jak do sprzymierzeńca, a nie wroga.

Od czego chroni OC firmy?

Od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem lub rabunku można ubezpieczyć na przykład:budynki i inne nieruchomości,maszyny, urządzenia i inne wyposażenie,mienie pracowników firmy,środki obrotowe,wartości pieniężne.

Czego nie pokrywa OC?

Czego nie obejmuje ochrona OC?uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzone przez kierującego właścicielowi pojazdu,szkody wyrządzone pojazdem w innym pojeździe, gdzie oba należą do tej samej osoby,utrata drogocennych rzeczy – biżuterii, dokumentów, gotówki, papierów wartościowych itd.,

Czy OC jest konieczne?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (ubezpieczenie OC).

Czym grozi jazda bez ubezpieczenia OC?

Najczęściej brak OC wykrywany jest przez policję. Podczas każdej kontroli drogowej lub ewentualnych zdarzeń funkcjonariusze proszą kierowców o okazanie polisy. Gdy dokumentu nie ma lub ten posiadany jest nieważny, wystawiają mandat na kwotę 50 złotych.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: