od kiedy obowiazuje ubezpieczenie

Z jaką datą rozpoczyna się ochroną ubezpieczeniową OC?

Ochrona ubezpieczeniowa zazwyczaj zaczyna obowiązywać po zawarciu umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po zapłaceniu składki lub pierwszej jej raty tj., kiedy na konto towarzystwa wpłyną pieniądze, chyba, że strony umówiły się inaczej.

Czy nowo narodzone dziecko jest ubezpieczone?

Jak to zrobić? Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do ubezpieczenia w momencie, gdy rejestrujemy jego narodziny w urzędzie stanu cywilnego. Należy zgłosić je do ubezpieczenia jako członka rodziny.

Czy można nie mieć ubezpieczenia zdrowotnego?

Brak ubezpieczenia zdrowotnego to przede wszystkim koszty i to niemałe. Osoba, która nie jest objęta ubezpieczeniem nie ma prawa nawet do podstawowej opieki medycznej w systemie bezpłatnym, nie mówiąc już o opiece specjalistycznej.

Kiedy nabywa się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczony jest każdy, kto: podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik, osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, emeryt, rencista, bezrobotny); jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i został zgłoszony do ubezpieczenia.

Po jakim czasie ubezpieczenie jest aktywne?

Standardowo polisa na życie zaczyna działać już na drugi dzień od dokonania płatności za składkę ubezpieczenia. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których, mimo podpisanej i opłaconej ochrony polisowej, świadczenie za pewne zdarzenia nie będzie nam przysługiwać.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: