od kiedy obejmuje ubezpieczenie zdrowotne

Po jakim czasie działa ubezpieczenie zdrowotne?

Terminy. Możesz się wstecznie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego: przez 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, przez 30 dni od momentu, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia powiadomi Cię, że rozpoczął dochodzenie od Ciebie kosztów tych świadczeń.

Jak sprawdzić do kiedy mam ubezpieczenie zdrowotne?

Pierwszym sposobem jest zgłoszenie się do lekarza lub pielęgniarki w przychodni NFZ. Po podaniu numeru PESEL, możliwe jest uzyskanie natychmiastowej informacji o ubezpieczeniu (kolor zielony) lub jego braku (czerwony).

Kiedy można korzystać z NFZ?

Obecnie z bezpłatnej opieki zdrowotnej mogą korzystać osoby nieubezpieczone, które: posiadają obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia. posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu (do 42.

Jak sprawdzić prawo do świadczeń NFZ?

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, że podasz w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim swój numer PESEL oraz potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym; paszportem; prawem jazdy.

Po jakim czasie od podpisania umowy jest się ubezpieczonym?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest objęta z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia rozpoczęcia stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: