na co idzie ubezpieczenie społeczne

Do czego Uprawniaja ubezpieczenia społeczne?

Możesz otrzymać m.in. zasiłek chorobowy (za czas choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim), opiekuńczy (za czas opieki nad dzieckiem lub chorym dorosłym członkiem rodziny) i macierzyński (po urodzeniu dziecka). Ubezpieczenie wypadkowe – ubezpieczenie od ryzyka wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Co gwarantuje nam ubezpieczenie społeczne?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Co wchodzi w skład składki na ubezpieczenie społeczne?

ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Jakie to są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia:emerytalne,rentowe,wypadkowe,chorobowe.

Co nie jest ubezpieczeniem spolecznym?

– obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: