na co idą składki na ubezpieczenie społeczne

Na co idzie składka na ubezpieczenie społeczne?

Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz płacić za nich składki na: ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)

Czym się różni ubezpieczenie społeczne od ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych. Zapewnia ono prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej – zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej.

Kto opłaca składki na ubezpieczenie społeczne?

Wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek. Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach Ty i Twój płatnik składek (po 9,76 proc. podstawy wymiaru składek).

Jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych?

Ubezpieczenia społeczne obejmują:ubezpieczenie emerytalne;ubezpieczenia rentowe;ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”.

Czy trzeba placic skladki społeczne?

Wszystkie osoby pracujące na etacie i otrzymujące pensję w kwocie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, zwolnione są z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Jedynym obciążeniem jest obowiązkowa składka zdrowotna, którą jednak można odliczyć od podatku dochodowego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: