mbank jak wyłączyć ubezpieczenie karty

Jak zrezygnować z ubezpieczenia w mBanku?

W każdym momencie Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z automatycznego przedłużenia ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka. W tym celu Klient składa telefonicznie lub pisemnie, oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia.

Jak zrezygnować z Pakietu Bezpieczna Karta w mBanku?

Ubezpieczony składa w tym celu Ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej na kolejny miesięczny okres, w formie pisemnej lub telefonicznie lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego Ubezpieczającego, o ile Ubezpieczający udostępni taką funkcjonalność.

Czy każda karta kredytowa jest ubezpieczona?

W aktualnej ofercie karty kredytowe (Karta kredytowa MasterCard OK! oraz Karta kredytowa TU I TAM) nie są objęte ubezpieczeniem. Bank oferuje jedynie ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie mBank?

mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Składka miesięczna 23,30 zł została wyliczona na dzień 28.10.2021 r.

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia?

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. W takim przypadku klient odzyska składkę w pełnej wysokości. Oświadczenie należy złożyć do banku lub firmy ubezpieczeniowej. W każdym czasie można również bez podania przyczyny zrezygnować z ubezpieczenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: