kto wypłaca ubezpieczenie oc

Jak wypłacane jest odszkodowanie OC?

Odszkodowanie po miesiącu Odszkodowanie z OC sprawcy powinno trafić na konto poszkodowanego w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody.

Ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC?

Czas, jaki ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania, określony jest w ustawie i standardowo wynosi 30 dni. W pewnych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak wydłużyć ten okres, o ile znajduje to uzasadnienie.

Kto zgłasza stłuczkę do ubezpieczyciela?

Zgłoszenie szkody spoczywa na osobie poszkodowanej. Szkodę zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał w dniu wypadku ważną polisę OC. Dlatego warto zabezpieczyć swoje interesy już na miejscu zdarzenia, spisując wspólnie ze sprawcą oświadczenie.

Ile czasu ma firma ubezpieczeniowa na odpowiedź?

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. W tym wypadku czas na wypłatę odszkodowania z AC reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 817 taka wypłata musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni liczonym od momentu otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody.

Co jeśli nie zgadzam się z wyceną szkody przez ubezpieczyciela?

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub ustnie. Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy odwołania pozytywnie, masz prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji lub sądu polubownego, a także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: