kto płaci ubezpieczenie

Kto płaci składki ubezpieczeniowe?

Wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek. Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach Ty i Twój płatnik składek (po 9,76 proc. podstawy wymiaru składek).

Kto płaci składki za pracownika?

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane albo przez pracownika i pracodawcę, albo przez samego pracownika, albo przez samego pracodawcę.

Czy pracownik musi być ubezpieczony?

Pracodawca obowiązany jest zgłosić swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu.

Jakie składki płaci pracownik?

Ile pracodawca i pracownik płacą na ZUSRodzaj składkiFinansowana przez pracownikaFinansowana przez pracodawcęEmerytalna9,76%9,76%Rentowa1,50%6,50%Zdrowotna9%-Chorobowa2,45%-•Jul 1, 2022

Kto nie płaci składek?

Kto w Polsce nie płaci składek ZUS? Z wszelkich składek zwolnione są umowy o dzieło, jednak z tej grupy wyłączona jest większość prac. Z umowy o dzieło skorzystać mogą głównie dziennikarze, artyści czy osoby wykonujące wolne zawody.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: