kto płaci ubezpieczenie zdrowotne na urlopie wychowawczym

Czy będąc na urlopie wychowawczym jestem ubezpieczona?

Ponadto pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom: chorobowemu i wypadkowemu. Pracodawca nie opłaca wspomnianych składek – ich koszt finansowany jest przez budżet państwa.

Jakie składki są opłacane na wychowawczym?

W czasie przebywania na urlopie wychowawczym opłacane są składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Wysokość składek oblicza płatnik składek, natomiast są one opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie koszty ponosi pracodawca za pracownika na urlopie wychowawczym?

Pracodawca nie ponosi kosztów obowiązkowych ubezpieczeń pracownika, bowiem zostały one przeniesione na budżet państwa. Pomimo tego, w trakcie trwania zatrudnienia rozliczanie składek za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym obciąża pracodawcę.

Jakie składki na wychowawczym 2022?

W 2022 r. podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych osób na wychowawczym nie może przekroczyć kwoty 3.553,20 zł (60% z kwoty 5.922 zł) i nie może być niższa od 2.257,50 zł (75% z kwoty 3.010 zł).

Jakie świadczenia przysługują na urlopie wychowawczym?

Zasiłek wychowawczy to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wynosi 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: