kto płaci ubezpieczenie emerytalne

Czy pracodawca płaci składki emerytalne?

Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz płacić za nich składki na: ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)

Kto nie płaci składek emerytalnych?

Kto w Polsce nie płaci składek ZUS? Z wszelkich składek zwolnione są umowy o dzieło, jednak z tej grupy wyłączona jest większość prac. Z umowy o dzieło skorzystać mogą głównie dziennikarze, artyści czy osoby wykonujące wolne zawody.

Kto płaci ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe sami opłacają ubezpieczeni dobrowolnie. Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych.

Kto płaci ZUS pracodawca czy pracownik?

Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy za zatrudnione (ubezpieczone) osoby.

Co opłaca pracodawca przy umowie o pracę?

Emerytalna: 9,76% Rentowa: 6,50% Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% (stopa procentowa jest różna – zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej). FP i FS (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy): 2,45%

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: