kto nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne

Kto nie płaci składek na ubezpieczenia społeczne?

Przedsiębiorca nie musi płacić za siebie składki zdrowotnej, jeśli: jest emerytem bądź rencistą, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, opłacającym podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Kiedy nie trzeba płacić składki na ubezpieczenie społeczne?

Jeżeli z etatu masz zagwarantowane co najmniej wynagrodzenie minimalne, to prowadząc działalność gospodarczą, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Składki są pobierane wyłącznie z wynagrodzenia za pracę.

Przy jakiej umowie nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

Co bardzo istotne: zwolnieniu z opłacania składek ZUS podlega tylko i wyłącznie umowa zlecenie zawierana ze studentem do ukończenia przez niego 26 roku życia; umowa o pracę podlega już wszystkim ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Czy składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe?

Ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, dobrowolne lub nie obejmują w zależności od sytuacji zawodowej lub społecznej.

Co nie jest ubezpieczeniem społecznym?

– obejmują ją obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: