kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku pracy

Kogo nazywamy płatnikiem składek?

Osoba mająca obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i inne za osoby ubezpieczone, np. pracodawca, zleceniodawca.

Kto jest płatnikiem składek pracownika?

Ustalenie, kto w takim przypadku jest płatnikiem składek rodziło wiele wątpliwości. Ostatecznie Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że płatnikiem składek jest pracodawca, a nie podmiot, z którym pracownik zawarł umowę o dzieło.

Kto finansuje składkę zdrowotną po ustaniu zatrudnienia?

Wszystkie składki wpłaca do ZUS zleceniodawca, bez względu na to, z czyich środków są finansowane.

Gdzie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Mamy więc składkę zdrowotną pracownika oraz składkę zdrowotną pracodawcy, które razem wędrują na konto NFZ. Dzieje się tak zarówno w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, jak i na zlecenie. Wskazówka: w przypadku umów o dzieło, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są odprowadzane z pensji.

Co wpisać w nazwie płatnika?

Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika W to pole należy wprowadzić drukowanymi literami: nazwę skróconą płatnika składek, nazwisko i imię płatnika składek.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: