kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne

Kogo nazywamy płatnikiem?

Płatnik składek – w prawie ubezpieczeń społecznych jednostki organizacyjne bądź też osoby zobligowane z jakiegokolwiek tytułu do obliczenia należnych składek, pobrania ich oraz przekazania tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest płatnikiem składek pracownika?

Ustalenie, kto w takim przypadku jest płatnikiem składek rodziło wiele wątpliwości. Ostatecznie Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że płatnikiem składek jest pracodawca, a nie podmiot, z którym pracownik zawarł umowę o dzieło.

Kto jest Platnikiem skladki zdrowotnej?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca, a finansowana jest ona w całości przez budżet państwa za naszym pośrednictwem.

Jak sprawdzić czy firma jest płatnikiem składek ZUS?

Po zalogowaniu się do portalu PUE pojawia się okno z menu podręcznym podzielonym tematycznie na zakładki. W profilu ubezpieczonego w zakładce Ubezpieczenia i płatnicy osoba ubezpieczona może sprawdzić czy płatnik składek zgłosił ją do ubezpieczeń.

Co to są składki na ubezpieczenia społeczne?

Skałdki na ubezpieczenia społeczne są to świadczenia pieniężne, przymusowe, celowe, podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń, m.in. emerytury, renty, zasiłki.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: