kto finansuje ubezpieczenie zdrowotne pracownika

Kto finansuje ubezpieczenia?

Wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek. Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach Ty i Twój płatnik składek (po 9,76 proc. podstawy wymiaru składek).

Kto ubezpiecza pracownika?

Pracodawca obowiązany jest zgłosić swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu.

Kto płaci ZUS pracodawca czy pracownik?

Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy za zatrudnione (ubezpieczone) osoby.

Jakie ubezpieczenie płaci pracodawca?

Na składki odprowadzane od wynagrodzenia przez pracodawcę składają się:emerytalne – 9,76%rentowe – 6,5 %wypadkowe – 1,67%Fundusz Pracy (1%) i Fundusz Solidarnościowy (1,45%) – 2,45%Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,10%

Czy ubezpieczenie zdrowotne pracownika jest kosztem?

Składki obciążające pracownika Wynagrodzenia pracownicze są dla pracodawcy kosztem podatkowym w pełnej wysokości, czyli razem z obciążeniami, do których należą finansowane przez pracowników składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka zdrowotna.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: