kto finansuje ubezpieczenie bezrobotnych

Kto finansuje składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca, a finansowana jest ona w całości przez budżet państwa za naszym pośrednictwem.

Kto płaci składkę zdrowotną za bezrobotnego?

Składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna opłaca właściwy urząd pracy, w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia. Osoba bezrobotna ma prawo zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Kto finansuje składkę zdrowotną po ustaniu zatrudnienia?

Wszystkie składki wpłaca do ZUS zleceniodawca, bez względu na to, z czyich środków są finansowane.

Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne?

Wszystkie składki wpłaca na konto w ZUS płatnik składek. Składki na ubezpieczenie emerytalne finansujecie w równych częściach Ty i Twój płatnik składek (po 9,76 proc. podstawy wymiaru składek).

Czy osoba niepracująca może ubezpieczyć się w ZUS?

Po przedstawieniu wszystkich dokumentów zostanie przygotowana umowa, na podstawie danych, jakie zawarliśmy we wniosku. Wystarczy tylko ją podpisać. Ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u dla niepracujących wymaga wcześniejszego uregulowania opłaty dodatkowej, jeżeli przerwa w opłacaniu składek była dłuższa niż 3 miesiące.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: